Náš klient-firma překročila obrat 1 mil. Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Měl tedy povinnost stát se plátcem DPH. Klienta jsme registrovali jako plátce DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy překročil limit.

  • Finanční úřad většinou požaduje kromě registrace také další doklady, které prokazují podnikatelskou činnost, například faktury, nájemní smlouvu apod.
  • Plátcem DPH se stal od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ho překročil
  • Zkontrolovali jsme, že jeho faktury splňují všechny náležitosti tzv. daňového dokladu

Klient se po registraci stal měsíčním plátcem DPH. Proto nám nyní své doklady zasílá ke zpracování každý měsíc. Po jejich zpracování připravíme kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení.

  • Oba formuláře se na finanční úřad podávají pouze elektronicky, a to do 25. dne následujícího měsíce
  • Daňové doklady klienta archivujeme 10 let

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.