U našich klientů-OSVČ individuálně posuzujeme, zda využít paušální nebo skutečné výdaje. Začínající podnikatel obvykle uplatňuje skutečné výdaje.

  • Klient nám zašle online všechny své doklady, tedy jak přijaté a vydané faktury, tak i doklady prokazující jejich uhrazení
  • U OSVČ totiž platí, že příjem je příjmem anebo výdaj výdajem až v okamžiku jeho uhrazení
  • U OSVČ uplatňujících paušální výdaje pak stačí pouze vystavené faktury a jejich úhrady

V případě skutečných nákladů posuzujeme, jaké další výdaje spojené s podnikáním klient má. Například zda k podnikání používá i nějaký majetek, kde pak má v daňových nákladech odpisy, nebo má nějaké zaměstnance. Podíváme se i na výdaje za auto, kde posoudíme, zda vést knihu jízd nebo uplatňovat výdaje na PHM paušálem.

Po zpracování všech dokladů sestavíme klientovi daňové přiznání a přehledy OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.