KONTAKT DLE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU:

Zuzana Jahodová, U nádraží 925/11, 415 01 Teplice (zde není kancelář!!)
IČ: 03342301

zapsána v živnostenském rejstříku

DS: mw5e4k5
E: ucetni.jahodova@gmail.com