Společně jsme v úvodní 30minutovce probrali, co aktuálně řešíte ve vašem účetnictví. Z úvodního 30minutového hovoru možná vyplynuly nějaké zádrhely, bílá místa v účetnictví anebo záležitost, která si vyžaduje hloubější pozornost.

 

Z naší praxe víme, jak se vaše firma v těch oblastech může posunout dál.

  • Třeba jste dosud od účetní nedostávali včas výstupy, nebo jste měli jen omezené možnosti osobního řešení vašich záležitostí.
  • Možná si přejete změnit účetní, ale bojíte se, že celý proces bude komplikovaný.
  • Nejste si jistí, zda máte v pořádku účetní výkazy.

Pak je velmi těžké soustředit se plně na vaše podnikání, protože nevíte, co se může ve vašich „papírech“ objevit.

 

Z úvodní 30 minutovky mám jen omezené informace, abych mohla najít takové řešení, jaké vaše firma potřebuje.
Proto po úvodní 30minutovce navazuji hloubkovou analýzou.

Během ní se podívám na konkrétní možnosti řešení problematických bodů z úvodní 30minutovky. Navrhnu vám, co se dá udělat, abyste měli účetnictví v pořádku. Vysvětlím vám možné řešení krok za krokem a kolik zabere času.

 


K uspokojivému vyřešení se hlouběji podívám například na tyto věci:

  1. pokud nemáte od původní účetní uzavřené účetnictví pro bezproblémové předání nové účetní, tak hloubková kontrola, v jakém stavu vaše účetnictví je a jaké jsou možnosti řešení, abyste vše měli v pořádku
  2.  pokud hledáte novou účetní, nastavení konkrétních kroků a harmonogramu pro přechod k nové účetní
  3.  nastavení hladkého předávání dokladů, aby vaše spolupráce s účetní byla co nejpohodlnější
  4. kontrola toho, v čem si nejste jistí, zda máte v účetnictví správně
  5. nastavení efektivních procesů souvisejících s účetnictvím ve vaší firmě


Poznám tak lépe podrobnosti vaší firmy a vašeho účetnictví a navrhnu vám takové řešení, které bude zapadat do vašeho podnikání a nebudete plýtvat časem a penězi. Pokud budete chtít navázat dlouhodobou spoluprací, tak se zaměřím na vše, co bude pro hladký přechod potřeba a v rámci hloubkové analýzy vám i navrhnu možnosti budoucí spolupráce.

 

Proto doporučuji 2hodinovou hloubkovou analýzu, kde můžeme vaše záležitosti probrat. Předložím vám tak přesný plán, co udělat, nepůjde jen obecné rady. Sejdeme se na 2x 1 hodinu na telefonu/ Skype/ Google Meet, nejdříve abych s vámi doprobrala podrobnější otázky na to, co vyplynulo z úvodní 30minutovky, a po zpracování hloubkové analýzy s vámi projdu navržená řešení a možnosti. Podle vaší konkrétní situace tak získáte plán, jak vyřešit vaše bílá místa v účetnictví, anebo třeba konkrétní kroky, jak hladce projít změnou účetní.

Součástí hloubkové analýzy bude písemný dokument, kde specifikuji řešení a jednotlivé kroky a možnosti.

Cena: 6 500 Kč.